ข้อมูลหลักทรัพย์ >
ข้อมูลอ้างอิง

ตัวย่อหุ้น :
IRC
สกุลเงิน :
THB

ราคาปิด :
21.00
ปริมาณซื้อขาย :
2,149

เปลี่ยนแปลง :
0.00
% เปลี่ยนแปลง :
0.00%

ช่วงห่างจำนวนวัน :
21.00 / 27.25
ช่วงเวลา 52 สัปดาห์ :
24.00 / 20.00

ปรับปรุงเมื่อ : 01/22/2019 15:53:21
อ้างอิงข้อมูลจาก : www.settrade.or.th
สิ่งพิมพ์และดาวน์โหลด
Email IR ir@ircthailand.com     Contact IR +66 2996-0890 (Ext.190)