Mass Media News

IRC ผนึกกำลังอาชีวศึกษา สนับสนุนโครงการทวิภาคี ปั้นเด็กอาชีวะ ก้าวสู่ Thailand 4.0

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ IRC จัดงาน IRCT Group: Step to Thailand 4.0 with the DVE โดยมีดร.อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการอาชีวศึกษา.......

อ่านต่อได้ที่ : http://www.posttoday.com/social/PR/483410