ข้อมูลหลักทรัพย์ ข้อมูลล่าสุด 28 พฤษภาคม 2565 03:19:50
14.70 ราคาล่าสุด
0.00 (0.00%) เปลี่ยนแปลง (%)
14.70 ราคาเปิด
14.70 ราคาปิดก่อนหน้า
17,125 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
15.85 ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ

แบบ 56-1 One Report 2564

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Automotive Elastomer Products

MOTORCYCLE

Tires and Tubes

INDUSTRIAL

Industrial Elastomer Parts