ข้อมูลหลักทรัพย์ ข้อมูลล่าสุด 22 มิถุนายน 2564 21:58:36
18.30 ราคาล่าสุด
+0.10 (+0.55%) เปลี่ยนแปลง (%)
18.50 ราคาเปิด
18.20 ราคาปิดก่อนหน้า
83,138 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.18 ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ

รายงานประจำปี 2563

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Automotive Elastomer Products

MOTORCYCLE

Tires and Tubes

INDUSTRIAL

Industrial Elastomer Parts