ข้อมูลหลักทรัพย์ ข้อมูลล่าสุด 08 ธันวาคม 2564 03:19:59
17.30 ราคาล่าสุด
0.00 (0.00%) เปลี่ยนแปลง (%)
17.50 ราคาเปิด
17.30 ราคาปิดก่อนหน้า
100,115 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
9.78 ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ

รายงานประจำปี 2563

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Automotive Elastomer Products

MOTORCYCLE

Tires and Tubes

INDUSTRIAL

Industrial Elastomer Parts