ข้อมูลหลักทรัพย์ ข้อมูลล่าสุด 13 พฤศจิกายน 2562 20:12:08
14.70 ราคาล่าสุด
0.00 (0.00%) เปลี่ยนแปลง (%)
14.60 ราคาเปิด
14.70 ราคาปิดก่อนหน้า
25,900 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
15.26 ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ

รายงานประจำปี 2561

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Automotive Elastomer Products

MOTORCYCLE

Tires and Tubes

INDUSTRIAL

Industrial Elastomer Parts