ข้อมูลหลักทรัพย์ ข้อมูลล่าสุด 06 มีนาคม 2564 03:19:52
17.10 ราคาล่าสุด
-0.10 (-0.58%) เปลี่ยนแปลง (%)
17.10 ราคาเปิด
17.20 ราคาปิดก่อนหน้า
43,905 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
11.72 ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ

รายงานประจำปี 2563

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Automotive Elastomer Products

MOTORCYCLE

Tires and Tubes

INDUSTRIAL

Industrial Elastomer Parts