ข้อมูลหลักทรัพย์ ข้อมูลล่าสุด 31 มีนาคม 2563 21:02:43
9.85 ราคาล่าสุด
-0.10 (-1.01%) เปลี่ยนแปลง (%)
9.90 ราคาเปิด
9.95 ราคาปิดก่อนหน้า
16,300 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
12.33 ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ

รายงานประจำปี 2562

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Automotive Elastomer Products

MOTORCYCLE

Tires and Tubes

INDUSTRIAL

Industrial Elastomer Parts