ข้อมูลหลักทรัพย์ ข้อมูลล่าสุด 29 พฤศจิกายน 2565 03:19:51
13.80 ราคาล่าสุด
+0.20 (+1.47%) เปลี่ยนแปลง (%)
13.70 ราคาเปิด
13.60 ราคาปิดก่อนหน้า
47,406 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
24.13 ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ

แบบ 56-1 One Report 2564

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Automotive Elastomer Products

MOTORCYCLE

Tires and Tubes

INDUSTRIAL

Industrial Elastomer Parts