ข้อมูลหลักทรัพย์ ข้อมูลล่าสุด 25 มกราคม 2563 00:29:59
15.70 ราคาล่าสุด
+0.40 (+2.61%) เปลี่ยนแปลง (%)
15.80 ราคาเปิด
15.30 ราคาปิดก่อนหน้า
3,030 ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)
18.85 ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ

รายงานประจำปี 2562

ผลิตภัณฑ์ของเรา

Automotive Elastomer Products

MOTORCYCLE

Tires and Tubes

INDUSTRIAL

Industrial Elastomer Parts