การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

IRC ตอบแทนสังคม- เปิด “โครงการ 50 ปี 50 สนาม Vi-pafe” ทั่วประเทศ

"ไอ อาร์ ซี" คืนประโยชน์สู่สังคม เปิดตัว “โครงการ 50 ปี 50 สนาม Vi-pafe” เดินหน้าพัฒนาลานอเนกประสงค์ให้แก่ชุมชน โรงเรียน หรือหน่วยงาน 50 แห่งทั่วประเทศ หนุนชุมชนสุขภาพดี ส่งเสริมการใช้-สร้างมูลค่าเพิ่มยางพาราในประเทศ ส่งมอบที่แรกอำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ IRC ผู้ผลิตยางรถจักรยานยนต์ IRC ซึ่งเป็นยางรถจักรยานยนต์ระดับแนวหน้าของภูมิภาคและผู้นำด้านธุรกิจผลิตภัณฑ์อีลาสโตเมอร์ และชิ้นส่วนประกอบในอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมทั่วไป เปิดเผยว่าบริษัทตระหนักอยู่เสมอว่าการตอบแทนสังคมเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งเสริมให้การดำเนินธุรกิจประสบความสำเร็จควบคู่ไปกับการสร้างสังคมให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ดังนั้นในวาระที่บริษัทได้ดำเนินธุรกิจในไทยยาวนานกว่า 50 ปี จึงเปิด “โครงการ 50 ปี 50 สนาม Vi-pafe” โดยการใช้ผลิตภัณฑ์ยางปูพื้นคุณภาพสูง Vi-pafe ของบริษัทฯ และยางพารา มาใช้ปรับปรุงพื้นลานกีฬาเอนกประสงค์เพื่อมอบให้แก่ชุมโรงเรียน หรือชุมชน จำนวน 50 แห่งในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อสนับสนุนกิจกรรมชุมชน ส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาด้านการกีฬา ตลอดจนสนับสนุนการเพิ่มปริมาณการใช้และเพิ่มมูลค่ายางพาราในประเทศ 

อ่านต่อได้ที่ : https://bit.ly/3cxEm0v