รับสมัครงาน

บมจ. อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ ไออาร์ซี กำลังมองหาบุคลากรที่มีศักยภาพ มีความสามารถ รับผิดชอบ
และกระตือรือร้น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเรา และก้าวไปข้างหน้าสู่ความสำเร็จด้วยกัน

- ค่าครองชีพ - เงินโบนัสประจำปี - ค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงาน บุตรและคู่สมรส
- ค่าตำแหน่ง  - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ตรวจสุขภาพประจำปี 
- บริการรถรับ ส่ง   - กองทุนประกันสังคม - ชุดพนักงานประจำปี
- เบี้ยขยัน - วันหยุดประจำปี - สิทธิการลาพักร้อน
- สหกรณ์ออมทรัพย์ - การปรับเงินเดือนประจำปี - เงินรางวัลแก่พนักงานดีเด่นไม่ขาด ลา มาสาย
- รางวัลเกษียณการทำงาน - ค่าล่วงเวลา(โอที) - การช่วยเหลือพนักงานกรณีเกิดภัยพิบัติ
- ยางนอก ยางใน ราคาพิเศษ - ของเยี่ยมไข้ - ค่าเดินทาง
- เบี้ยเลี้ยงฝึกอบรมภายนอก - ค่าภาษาต่างประเทศ
- เงินช่วยเหลือการคลอดบุตรคนแรก การสมรส พนักงานเสียชีวิต รวมถึงคู่สมรส บุตรหรือบิดามารดาเสียชีวิต 

ตำแหน่งงานว่าง ในปัจจุบัน

Sr. Financial Chief

คุณสัมบัติ

Qualification:

- Male or Female, age between 22 - 35 years. 
- Bachelor or Master of Finance, Economics, Business Management 
- Good command of English both written and spoken 
- Knowledge of financial transactions with financial institution i.e. Letter of Credit, Trust Receipt, Bank Guarantee. 
- Strong Interpersonal, Systematic analysis, Presentation skill, Good personality 
- Computer literacy: MS Office, Internet, email 
- Fresh graduates are welcome

Site:

Rangsit

Contact:

Recruitment Team : recruit@ircthailand.com

02-996-0890 Ext. 151

กรอกใบสมัคร

Engineering Chief

คุณสัมบัติ

Qualification:
- Bachelor’s Degree in Industrial Engineering, Production Engineering, Chemical Engineering, Electrical Engineering, Mechanical Engineering and other Engineering fields., Rubber Technology . 
- At least 0-2 years (experience in manufacturing or related fields) 
- Good command of spoken and written English . 
- Good computer skills. 
- New graduates are welcome.
- TOEIC Score above 300 is required.
- Be able to work on Saturday. (One or Two Saturday per month)

Site:

Wangnoi

 

กรอกใบสมัคร

Sr. Accounting Chief/ Jr. Accounting Chief

คุณสัมบัติ

Responsiblities

Sr. Accounting Chief

 • Monthly Account closing and Annual Account Closing*
 • Accounting Auditing
 • Accounting Reconciliation*
 • Account Analysing/ Financial Analysing
 • Accounting Report Preparing/ Revising
 • Accounting Development
 • Financial Forecasting
 • Cost Analyse/ Variance
 • Participate in QCC activities.

Jr. Accounting Chief

 • Handle GL, AP, AR, FA, Cost, or Related & Subsidiaries section as assigned.
 • Prepared report to Top Management.
 • Participate in QCC activities.
 • Other duties as assigned.

Qualifications

 • Bachelor or Master of Accounting, Finance or related.
 • Good command of written & spoken English (TOEIC above 350 is required.)
 • Strong Interpersonal, Systematic analysis, Presentation skill
 • Computer literacy: MS Office (MS Word/MS Excel/MS Power Point), Internet, SAP or other ERP
 • Fresh graduates are welcome
 • Participate in QCC activities.
 • Be able to work on Saterday (One or Two Saturday per Month)

Site:

Rangsit, Wangnoi

กรอกใบสมัคร

Marketing & Sale Chief

คุณสัมบัติ

Qualifications

 • Bachelor or Master of Business Administration, Economics or other related fields
 • Be able to work on Saturday. (One or Two Saturday per month)
 • TOEIC Score above 680 would be preferable.
 • Good command of written & spoken English (Able to communicate Japanese language would be an advantage)
 • Strong Interpersonal, Systematic analysis, Presentation skill
 • Computer literacy: MS Office (MS Word/MS Excel/MS Power Point), Internet, Social media.
 • Fresh graduates are welcome

Site:

Wangnoi

กรอกใบสมัคร

Sr./Jr. Investor Relation&Company Secretary

คุณสัมบัติ

Job Descrioption

Responsibilities :

Provide proper and timely disclosure of the company information in compliance with the notifications and regulations of the SEC and SET.

- Follow up and well-timed updates the Board of Directors and the top management on the new relevant rules and regulations.

- Prepare form 56-1 and annual report, as well as agendas and supporting financial and non-financial data in relations to BOD and AGM

- Understand in concerned rules and regulations and has basic knowledge in Public Law

- Monitor the soundness and validity of information disclosure on the company’s website and updated the information on daily basis.

- Contact and maintain good relationship with shareholders and investors as well as gather their questions and feed backs and forward to the top management for preparing the response.

- Monitor the trading activity of the company stock, as well as the company’s news and analyst coverage, and report to the top management.

- Coordinate with the top management to organize the analyst meeting, company visit, and other relevant IR activities.

- Perform as a company secretary.

 

Qualifications : 

- Male or Female with good personality

- Bachelor or higher of Finance, Arts, Liberal Arts, Economics, Business Management (An International Program would be an advantage)

- 3-5 years of experience in financial corporate field and familiar with the SEC and SET regulations

- Good command of English with TOEIC score 800 up

- Excellent communication, presentation skills, and good interpersonal skills

- Details oriented and analytical thinking

- Computer literacy

- New graduates are welcome

- Able to work on Saturday (One or Two Saturday per Month) 

กรอกใบสมัคร

Programmer

คุณสัมบัติ

Responsibilities:-

- Develop and Improve system application and program with .NET in the Company

- Production of supporting development documentation in accordance with our development standards

- Preparing Weekly, Monthly of progress status reports

 

Qualifications:

- Bachelor or higher of IT, Computer Science, System Engineering, Business Computer or related field

- 0 – 2 year(s) experiences in programming

- New graduates are welcome

- Experience of the following tools and technologies to expert levels are essential:
                > Microsoft .NET (VB, C#)
                > ASP.NET (MVC)
                > SQL Server

- Computer literacies in Database, LAN, PC, and Microsoft Office would be preferable

- Analytical, cooperatives, Fast Learner, and Responsible

- Good command of English. (TOEIC Score above 350 is required.)

- Good Mathematical Skill

- Able to work on Saturday (One or Two Saturday per Month)

กรอกใบสมัคร

System Analyst

คุณสัมบัติ

Responsibilities:-

 • Develop and Improve system application and program in the Company
 • Project Planning/ scheduling
 • Preparing Weekly, Monthly of Project progress status reports
 • Support SAP Application
 • Improve SAP Application Efficiency
 • *Main IRC Wangnoi Site*


 

Qualifications:

 • Bachelor or higher of IT, Computer Science, MIS, System Engineering or related field
 • 2 – 6 years  experiences in System Analyst/ SAP Support
 • Understand System of Hardware and Network
 • Computer literacies in SAP, LAN, PC, and Microsoft Office would be preferable
 • Analytical, cooperatives, Fast Learner, and Responsible
 • Good command of English
 • Good Mathematical Skill
 • Able to work on Saturday (every other  Saturday)

กรอกใบสมัคร

Sr.Recruitment Chief

คุณสัมบัติ

Responsibilities:

 • Manpower Planning & Management in accordance with Company’s policies.
 • Perform Manpower Weekly, Monthly Report and Manpower Budget Planning.
 • Search and select the best candidates that fit well with the organization.
 • Manage recruitment activities; advertising, sourcing, screening, testing, interviewing, negotiating employment offers.
 • Assist and coordinate with HR Manager and recruitment/ interviewing team to develop and implement strategies of the opening jobs.
 • Proactively recruit candidates utilizing a variety of sourcing including direct sourcing, internet postings and search, networking, job or career fairs, employee referrals and other additional cost-effective sources.
 • Prepare and arrange interview appointment and session for concerned Department/ Division Manager.
 • Expat worker recruiting (Laos, Myanmar).
 • Student Trainees Coordinating and recruiting.
 • Handle Probation Employment and Employment Contract and other related documents.
 • Take part in orientation for new employee to create an engagement.
 • Probation Evaluate follow-up.

Qualifications:

 • Bachelor’s Degree or higher in any fields.
 • 1-3 Years of experiences in Recruitment Function in Manufacturing field would be preferable.
 • Has experiences in HR Function would be preferable
 • Familiar with Thai’s Labour Law would be preferable
 • Good interpersonal & good presentation skills
 • Good command of English - Computer literacy (TOEIC Score above 700 would be preferable)
 • Able to work on Saturday (Once or twice a Month)

กรอกใบสมัคร

Executive Assistant to Top Management

คุณสัมบัติ

Responsibilities :-

 • Be a Chairman representative in various outside meetings ex. with Government, The Federation of Thai Industries etc.
 • Organizing and storing important document, paperwork and computer-base information

Qualifications :-

 • Bachelor or higher in Arts, Humanities, Economics, Law, Social Science, Business Administration or related fields
 • Fluent in English both written and spoken (TOEIC Score 800 Up)
 • Minimum 3 years experience in Secretary or Personal Assistant function 
 • Good personality, Detail-Oriented, Good attitude and having Business management concept

กรอกใบสมัคร
EMAIL HR recruit@ircthailand.com CONTACT HR +66 2996-0890 (Ext. 151, 385)