การประหยัดพลังงาน

อัพเดตล่าสุด
05 กรกฎาคม 2562 14:07

Solar Energy

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้

280.32 ต้น

ปริมาณ CO2 ที่ลดลง

102.32 ตัน

ค่าพลังงานที่ประหยัดได้

฿ 389.97 พันบาท

ณ ปัจจุบัน วันนี้
7.27 กิโลวัตต์
20.40 กิโลวัตต์/ชม.
รายเดือน รายปี
360.40 เมกกะวัตต์/ชม.
17.76 เมกกะวัตต์/ชม.
รวมตลอดโครงการ
102.62 เมกกะวัตต์/ชม.

SUSTAINABLE

DEVELOPMENT

ไออาร์ซี มุ่งมั่นพัฒนาในทุกมิติ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงมิติทางเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ประกอบกันอย่างสมดุล เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมไปพร้อมกัน (Creating Shared Value)

SUSTAINABILITY

REPORT


การพัฒนาสู่ความยั่งยืน report
Download Report
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2562    ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2561    ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2560    ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2559    ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2558    ดาวน์โหลด