การประหยัดพลังงาน

อัพเดตล่าสุด
29 เมษายน 2562 14:04

Solar Energy

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้

259.26 ต้น

ปริมาณ CO2 ที่ลดลง

94.63 ตัน

ค่าพลังงานที่ประหยัดได้

฿ 360.68 พันบาท

ณ ปัจจุบัน วันนี้
5.38 กิโลวัตต์
89.33 กิโลวัตต์/ชม.
รายเดือน รายปี
3.59 เมกกะวัตต์/ชม.
10.05 เมกกะวัตต์/ชม.
รวมตลอดโครงการ
94.91 เมกกะวัตต์/ชม.

SUSTAINABLE

DEVELOPMENT

ไออาร์ซี มุ่งมั่นพัฒนาในทุกมิติ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงมิติทางเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ประกอบกันอย่างสมดุล เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมไปพร้อมกัน (Creating Shared Value)

SUSTAINABILITY

REPORT


การพัฒนาสู่ความยั่งยืน report
Download Report
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2561    ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2560    ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2559    ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2558    ดาวน์โหลด