การประหยัดพลังงาน

อัพเดตล่าสุด
07 กุมภาพันธ์ 2562 15:02

Solar Energy

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้

235.76 ต้น

ปริมาณ CO2 ที่ลดลง

86.05 ตัน

ค่าพลังงานที่ประหยัดได้

฿ 327.98 พันบาท

ณ ปัจจุบัน วันนี้
6.70 กิโลวัตต์
75.54 กิโลวัตต์/ชม.
รายเดือน รายปี
638.89 เมกกะวัตต์/ชม.
1.45 เมกกะวัตต์/ชม.
รวมตลอดโครงการ
86.31 เมกกะวัตต์/ชม.

SUSTAINABLE

DEVELOPMENT

ไออาร์ซี มุ่งมั่นพัฒนาในทุกมิติ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงมิติทางเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ประกอบกันอย่างสมดุล เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมไปพร้อมกัน (Creating Shared Value)

SUSTAINABILITY

REPORT


การพัฒนาสู่ความยั่งยืน report
Download Report
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2561    ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2560    ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2559    ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2558    ดาวน์โหลด