การประหยัดพลังงาน

อัพเดตล่าสุด
20 กุมภาพันธ์ 2561 11:02

Solar Energy

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้

224.68 ต้น

ปริมาณ CO2 ที่ลดลง

82.01 ตัน

ค่าพลังงานที่ประหยัดได้

฿ 320.80 พันบาท

ณ ปัจจุบัน วันนี้
16.54 กิโลวัตต์
35.90 กิโลวัตต์/ชม.
รายเดือน รายปี
2.12 เมกกะวัตต์/ชม.
4.91 เมกกะวัตต์/ชม.
รวมตลอดโครงการ
82.25 เมกกะวัตต์/ชม.

SUSTAINABLE

DEVELOPMENT

ไออาร์ซี มุ่งมั่นพัฒนาในทุกมิติ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงมิติทางเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ประกอบกันอย่างสมดุล เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมไปพร้อมกัน (Creating Shared Value)

SUSTAINABILITY

REPORT


การพัฒนาสู่ความยั่งยืน report
Download Report
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2560    ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2559    ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2558    ดาวน์โหลด