การประหยัดพลังงาน

อัพเดตล่าสุด
09 กุมภาพันธ์ 2564 17:02

Solar Energy

เทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้

84167.00 ต้น

ปริมาณ CO2 ที่ลดลง

887.96 ตัน

ค่าพลังงานที่ประหยัดได้

฿ 5921 พันบาท

ณ ปัจจุบัน วันนี้
349.98 กิโลวัตต์
3828.42 กิโลวัตต์
รายเดือน รายปี
48799.6 กิโลวัตต์
199.76 เมกะวัตต์
รวมตลอดโครงการ
1490.06 เมกะวัตต์

SUSTAINABLE

DEVELOPMENT

ไออาร์ซี มุ่งมั่นพัฒนาในทุกมิติ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงมิติทางเศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) และสิ่งแวดล้อม (Environment) ประกอบกันอย่างสมดุล เพื่อสร้างคุณค่าร่วมระหว่างองค์กรและสังคมไปพร้อมกัน (Creating Shared Value)

SUSTAINABILITY

REPORT


การพัฒนาสู่ความยั่งยืน report
Download Report
Form 56-1 One Report 2564    ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2563    ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2562    ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2561    ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2560    ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2559    ดาวน์โหลด
รายงานการพัฒนาสู่ความยั่งยืน 2558    ดาวน์โหลด