กิจกรรม

IRC ร่วมแสดงความยินดี คุณสุรงค์ บูลกุล กรรมการอิสระ เข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการการท่าเรือแห่งประเทศไทย

ดาวน์โหลด

คุณพิมพ์ใจ ลี้อิสระนุกูล ประธานกรรมการ และคุณฮิโรชิ ฮาราดะ ประธานบริหาร บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“IRC”) มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณสุรงค์ บูลกูล กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีผลตั่งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป