กิจกรรม

IRC เข้าร่วมกิจกรรม การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 21/2561

ดาวน์โหลด

ไออาร์ซี เข้าร่วมกิจกรรม “การแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง ปีที่ 21/2561” เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา โดยในงานนี้มีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า 500 ทีม จากสถาบันอาชีวะศึกษาทั่วประเทศ โดยในงานนี้ มีการสนับสนุนการใช้ยาง IRC Eco-Run ที่ออกแบบมาเพื่อผู้เล่น Eco-Run โดยเฉพาะ