กิจกรรม

ไออาร์ซี สนับสนุนยางมอเตอร์ไซค์รุ่นอีโครัน (Eco-run) สำหรับรถประหยัดน้ำมันให้โรงเรียนอาชีวศึกษาสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันรถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ณ ประเทศญี่ปุ่น

IRC สนับสนุนยาง Eco-run Tire ให้กับวิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร และวิทยาลัยเทคนิคธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 โดยทั้ง 2 ทีมเป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขัน The 39th Honda Soichiro cup Honda Eco Mileage Challenge 2019 รถประหยัดเชื้อเพลิงนานาชาติ ณ สนามทวินริง เมืองโมเตกิ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 25 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562 ซึ่งแสดงถึงศักยภาพและทักษะวิศวกรรมด้านยานยนต์ของนักเรียนและนักศึกษาวิทยาลัยฯ ได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนและนักศึกษาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ดังนั้น IRC จึงขอเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างสรรค์ผลงานดีๆ และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศต่อไป