กิจกรรม

โครงการขับขี่ปลอดภัยสวมใส่หมวกกันน๊อค จังหวัดปทุมธานี

ดาวน์โหลด

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้เข้าร่วมการดำเนินกิจกรรม "การรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย" ร่วมกับ สภอ. ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และในครั้งนี้ได้สนับสนุน หมวกกันน๊อคเพื่อใช้ในโครงการ

 

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558