กิจกรรม

IRC รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล

ดาวน์โหลด

18 เมษายน 2559

บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ร่วมกับ หน่วยงานราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หมวดทางหลวงวังน้อย และจุดป้อมตำรวจทางหลวงวังน้อย จัดกิจกรรมส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา

โดยทางบริษัทได้เข้าไปตั้งจุดพักรถบริการประชาชนบนเส้นทางถนนพหลโยธิน เพื่อให้บริการน้ำดื่ม ผ้าเย็น และขนมขบเคี้ยว สำหรับผู้ขับขี่ที่ผ่านเส้นทางวังน้อย พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา