กิจกรรม

บริษัทในกลุ่ม ไออาร์ซีทีร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ดาวน์โหลด

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ และ นายเออิจิ ยาโนะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “IRC” นำคณะผู้บริหาร และพนักงานในกลุ่มไออาร์ซีที เข้าร่วมในพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัยต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ลานหน้าเสาธงบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 โดยมีผู้บริหารและพนักงานมาร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

ทั้งนี้ บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้า มีการกล่าวบทกวีตลอดจนยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 9 นาที เพื่อถวายความอาลัย และน้อมรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยทางบริษัทฯ ได้จัดให้มีพิธีดังกล่าวขึ้นโดยถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันทั้งที่โรงงานรังสิตและวังน้อย เพื่อถวายพระเกียรติยศ และแสดงความจงรักภักดี