ข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์

มอบประกาศนียบัตรผู้ต้องขังที่สำเร็จการอบรมตามหลักสูตรโครงการ “ให้อาชีพ ให้ชีวิต”

สยามธุรกิจ – 21/07/2017

อ่านต่อได้ที่ > https://goo.gl/s3sHrN