ข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์

หญิงเก่งในอาเซียน

สยามธุรกิจ - 12/09/2017

อ่านต่อได้ที่ > http://www.siamturakij.com/news/10693-%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99