ข่าวในสื่อสิ่งพิมพ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ บริษัท ไออาร์ซี (เอเซีย) รีเสิร์ช จำกัด

Chula Engineering (มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์) - 12/06/2561

อ่านต่อได้ที่ > https://www.eng.chula.ac.th/th/22374