ข่าวประชาสัมพันธ์

IRC รับรางวัล ASEAN BUSINESS AWARDS 2019

ดาวน์โหลด

บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Winner under the category of 17 Priorities Integration Sectors : Rubber-Based (Large-Tier)” จากงาน ASEAN BUSINESS AWARDS 2019 จัดโดย สภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN-BAC) ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี