ข่าวประชาสัมพันธ์

IRC ได้รับรางวัล "Sustainability Disclosure Recognition" ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์


บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Sustainability Disclosure Recognition” ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2565