ข่าวประชาสัมพันธ์

IRC ได้รับรางวัล “Excellent Award” จากการนำเสนอผลงาน QCC/KAIZEN ในงาน INOAC QC-KAIZEN INTERNATIONAL CONVENTION ประเทศญี่ปุ่น


บริษัทฯ ได้รับรางวัล “Excellent Award” จากการนำเสนอผลงาน QCC/KAIZEN ในงาน INOAC QC-KAIZEN INTERNATIONAL CONVENTION ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2566