ข่าวประชาสัมพันธ์

IRC รับ "Certificate of ESG100 Company" บริษัทที่โดดเด่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ดาวน์โหลด

8 กรกฎาคม 2559

นางพิมพ์ใจ ลี้อิสสระนุกูล ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายทาเคโนริ นาคาโมะโตะ ประธานบริหารบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) รับมอบประกาศนียบัตร “Certificate of ESG100 Company” กลุ่มอุตสาหกรรม (Industry) จากสถาบันไทยพัฒน์ โดยมี ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ผู้อำนวยการสถาบันเป็นผู้มอบ และ นางสาวสิริพร จันทฤทธิ์ Head of ESG Rating Unit ร่วมเป็นสักขีพยาน ทั้งนี้ พิธีรับมอบประกาศนียบัตรได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน

โดยสถาบันไทยพัฒน์ ได้มอบประกาศนียบัติ “Certificate of  ESG100 Company” ให้กับบริษัทจดทะเบียน ที่มีความโดดเด่นใน
การดำเนินงานธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ ธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน (Environmental, Social and Governance : ESG) หรือที่เรียกว่ากลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ซึ่งในปี 2559 บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน ได้รับการคัดเลือกจากทั้งหมด 621 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประกาศนียบัตรนี้จะเป็นประโยน์แก่นักลงทุนที่ให้ความสนใจลงทุนในบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล อีกทั้งยังเป็นกำลังใจแก่ผู้บริหารและพนักงานของไออาร์ซี ให้มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาและดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมต่อไป