การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

บมจ.อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) ส่งความห่วงใย ส่งให้ สู้ภัย Covid-19 ด้วยการส่งเจลแอลกอฮอล์ให้กับโรงพยาล ชุมชน และกลุ่มลูกค้า

เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโควิด-19 (covid-19) ที่กำลังระบาดในประเทศไทย ทางบริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันโรคระบาดดังกล่าว ด้วยการบริจาคผลิตภัณฑ์เจลแอลกอฮอล์ 75% จำนวน 1,360 ลิตร มูลค่า 244,800 บาท ที่บริษัทฯ ได้ผลิตขึ้น ซึ่งเจลแอลกอฮอล์ 75%นี้มีคุณสมบัติแทรกซึมเข้าสู่เปลือกโปรตีนของไวรัสโควิด และทำให้หมดสภาพหรือสลายไป ให้กับหน่วยงานภาครัฐและโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปทุมธานี และอยุธยา ตลอดจนร่วมมือกับไปรษณีย์ไทยในการส่งเจลแอลกอฮอล์ไปให้โรงพยาบาลต่างจังหวัดทั่วประเทศ.