การพัฒนาสู่ความยั่งยืน

IRC สนับสนุนโครงการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า อาชีวศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 2

วันที่ 16 และ 17 มีนาคม 2565 ที่ผ่านมา IRC สนับสนุนโครงการแข่งขันทักษะขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า อาชีวศึกษาภาคเหนือ ครั้งที่ 2

ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า ร่วมกันกับ หจก.ชัยมอเตอร์ จ.พิษณุโลก และประธานอาชีวศึกษา จ.พิษณุโลก คุณสุชาติ ชาติวรรณ เป็นประธานฯ