ข้อมูลจากนักวิเคราะห์ >
ติดต่อนักวิเคราะห์


ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED (ASPS)

Name:  Ms. Nuanpun Noiruchchukorn
E-mail:  nuanpun@asiaplus.co.th 
Tel:  02-680-1111, 02-285-1666, 02-258-1888

  

+

ASIA PLUS SECURITIES COMPANY LIMITED (ASPS)

Name:  Ms. Nuanpun Noiruchchukorn
E-mail:  nuanpun@asiaplus.co.th 
Tel:  02-680-1111, 02-285-1666, 02-258-1888

  

+


FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED (FSS)

Name:  Ms. Jitra
  Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.
E-mail:  jitra.a@fnsyrus.com
Direct line:  66-2646-9820

  

+

FINANSIA SYRUS SECURITIES PUBLIC COMPANY LIMITED (FSS)

Name:  Ms. Jitra
  Finansia Syrus Securities Public Co.,Ltd.
E-mail:  jitra.a@fnsyrus.com
Direct line:  66-2646-9820

  

+


Globlex Securities Co.,Ltd

Name:  คุณณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
E-mail:  nuttawut@globlex.co.th
Tel:  02-672-5805

  

+

Globlex Securities Co.,Ltd

Name:  คุณณัฐวุฒิ วงศ์เยาวรักษ์
E-mail:  nuttawut@globlex.co.th
Tel:  02-672-5805

  

+


Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd.

Name:  Mr. Thakol Banjongruck
  Assistant Vice President
Research Department
E-mail:  thakol.b@yuanta.com
Tel:  026802931
Fax: 022042807
Mobile:   0897707951

  

+

Yuanta Securities (Thailand) Co., Ltd.

Name:  Mr. Thakol Banjongruck
  Assistant Vice President
Research Department
E-mail:  thakol.b@yuanta.com
Tel:  026802931
Fax: 022042807
Mobile:   0897707951

  

+


BUALUANG SECURITY

Name:  Mr. ธนัท พจน์เกษมสิน
E-mail:   thanat.poj@bualuang.co.th 
Tel:  02-862-9229

  

+

BUALUANG SECURITY

Name:  Mr. ธนัท พจน์เกษมสิน
E-mail:   thanat.poj@bualuang.co.th 
Tel:  02-862-9229

  

+



สิ่งพิมพ์และดาวน์โหลด
Email IR ir@ircthailand.com     Contact IR +66 2996-0890 (Ext.170)