ข้อมูลหลักทรัพย์

ข้อมูลล่าสุด 24 กันยายน 03:19:452564

17.30

ราคาล่าสุด

+1.17%

เปลี่ยนแปลง (%)


17.20

ราคาเปิดตลาด

17.10

ราคาปิดเมื่อวาน


25,077

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

1.62

ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ


ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

25

กุมภาพันธ์ 2564

วันจ่ายปันผล

08

กุมภาพันธ์ 2564

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (XD date)

29

มกราคม 2564

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

08

ธันวาคม 2563

XM Date


สิ่งพิมพ์และดาวน์โหลด
Email IR ir@ircthailand.com     Contact IR +66 2996-0890 (Ext.190)