ข้อมูลหลักทรัพย์

ข้อมูลล่าสุด 25 กุมภาพันธ์ 00:00:002564

17.00

ราคาล่าสุด

0.00

เปลี่ยนแปลง (%)


-

ราคาเปิดตลาด

17.00

ราคาปิดเมื่อวาน


59,870

ปริมาณซื้อขาย (หุ้น)

0.63

ราคาปิดต่อกำไรสุทธิ


ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

28

กุมภาพันธ์ 2562

วันจ่ายปันผล

07

กุมภาพันธ์ 2562

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (XD date)

29

มกราคม 2562

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

07

ธันวาคม 2561

XM Date


สิ่งพิมพ์และดาวน์โหลด
Email IR ir@ircthailand.com     Contact IR +66 2996-0890 (Ext.190)