ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง

กิจกรรมที่ผ่านไปแล้ว

กิจกรรม

28 กุมภาพันธ์ 2566

วันจ่ายปันผล

เลขที่ 258 ซ.รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

08 กุมภาพันธ์ 2566

วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (XD)

เลขที่ 258 ซ.รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

30 มกราคม 2566

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จาก เลขที่ 258 ซ.รังสิต-นครนายก 49 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

สิ่งพิมพ์และดาวน์โหลด
Email IR ir@ircthailand.com     Contact IR +66 2996-0890 (Ext.170)